ยินดีต้อนรับสู่ WEBSITE ที่ไม่ยอมหยุดอยู่กับที่

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ อย่างในโรงเรียนของเรา งานวิชาการก็ไม่ยอมหยุดเช่นกัน พัฒนาระบบงานเข้าสู่ยุคไร้กระดาษ ไม่ว่าการตรวจ ติดตาม นักเรียน การรายงานการมาเรียน การจัดทำ ปพ.อิเลคทรอนิค การติดต่อประสานงานโดย Socail network

วิลด์ ไวด์ เว็บ เป็นบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เริ่มเข้ามาเป็น ที่รู้จักในวงการศึกษาในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ที่ผ่านมาเว็บได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางการศึกษาและ กลายเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไร้พรมแดน ซึ่งผู้สอนได้ใช้เป็นทางเลือกใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดประตูการศึกษาจากห้องเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้อันกว้างใหญ่ การเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction) เป็นการผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยี ปัจจุบันกับกระบวนการออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้และแก้ปัญหาในเรื่องข้อจำกัดทางด้านสถานที่และเวลา โดยการสอนบนเว็บจะประยุกต์ใช้คุณสมบัติและ ทรัพยากรของเวิลด์ ไวด์ เว็บ ในการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน Read More

ผลงาน กิจกรรม
 โรงเรียนเดชอุดม DETUDOM  นักยัดห่วง  ประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนเดชอุดม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ นักเรียนมากกว่าสามพันห้าร้อยคน บุคลากรครูและลูกจ้างกว่าสองร้อยคน ทำกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่สามสิบห้าไร่ ซึ่งถือได้ว่าค่อนข้างแออัด นักเรียนส่วนหนึ่งจึงขยับขยายการทำกิจกรรมของตัวออกสู่ชุมชนและสังคมภายนอก เช่น กีฬา วิชาการ นันทนาการ ต่างๆ ดังนั้นในย่อหน้านี้ เราจึงจะนำผลงานต่างๆ ที่นักเรียนในนามโรงเรียน ได้ไปทำผลงานไว้ในชุมชน มารายงานให้ทราบ อาทิเช่น ยัดห่วงเดชอุดมคว่ำบุรีรัมย์31-26ฉลุยชิงบาสฯยช. เป็นต้น Read More

ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม

Created by HTML TO PHP (c) by Dirk Paehl