รายชื่อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1.4 ม.1.3 ม.1.2 ม.1.1 ม.1.8 ม.1.7 ม.1.6 ม.1.5 ม.1.12 ม.1.11 ม.1.10 ม.1.9 ม.1.16 ม.1.15 ม.1.14 ม.1.13
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.2.4 ม.2.3 ม.2.2 ม.2.1 ม.2.8 ม.2.7 ม.2.6 ม.2.5 ม.2.12 ม.2.11 ม.2.10 ม.2.9 ม.2.16 ม.2.15 ม.2.14 ม.2.13
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.3.4 ม.3.3 ม.3.2 ม.3.1 ม.3.8 ม.3.7 ม.3.6 ม.3.5 ม.3.12 ม.3.11 ม.3.10 ม.3.9 ม.3.16 ม.3.15 ม.3.14 ม.3.13
ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม