กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนเดชอุดม
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ศิลปะศึกษา การงานอาชีพ พละศึกษา สังคมศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเดชอุดม
ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม