หลักสูตรการเรียนการสอน ที่เปิดทำการเรียนการสอน

ม.ต้น แผนการเรียนปกติ (JPG) (PDF)
ม.ต้น แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี (JPG) (PDF)
ม.ต้น แผนการเรียนคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (JPG) (PDF)

ม.ปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ (JPG) (PDF)
ม.ปลาย แผนการเรียนภาษาศาสตร์ (JPG) (PDF)
ม.ปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษา-เทคโนโลยี (JPG) (PDF)
ม.ปลาย แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ SME (JPG) (PDF)
ม.ปลาย แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษ วคทส. (JPG) (PDF)

ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม