ตารางเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
ม.1.4 ม.1.3 ม.1.2 ม.1.1 ม.1.8 ม.1.7 ม.1.6 ม.1.5 ม.1.12 ม.1.11 ม.1.10 ม.1.9 ม.1.16 ม.1.15 ม.1.14 ม.1.13
มัธยมศึกษาปีที่ 2
ม.5.4 ม.5.3 ม.5.2 ม.5.1 ม.5.8 ม.5.7 ม.5.6 ม.5.5 ม.5.12 ม.5.11 ม.5.10 ม.5.9 ม.5.16 ม.5.15 ม.5.14 ม.5.13
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ม.6.4 ม.6.3 ม.6.2 ม.6.1 ม.6.8 ม.6.7 ม.6.6 ม.6.5 ม.6.12 ม.6.11 ม.6.10 ม.6.9 ม.6.15 ม.6.14 ม.6.13
ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 042-361-180 , Fax: 042-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม