ตารางเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาปีที่ 4
ม.4.4 ม.4.3 ม.4.2 ม.4.1 ม.4.8 ม.4.7 ม.4.6 ม.4.5 ม.4.12 ม.4.11 ม.4.10 ม.4.9 ม.4.15 ม.4.14 ม.4.13
มัธยมศึกษาปีที่ 5
ม.5.4 ม.5.3 ม.5.2 ม.5.1 ม.5.8 ม.5.7 ม.5.6 ม.5.5 ม.5.12 ม.5.11 ม.5.10 ม.5.9 ม.5.15 ม.5.14 ม.5.13
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ม.6.4 ม.6.3 ม.6.2 ม.6.1 ม.6.8 ม.6.7 ม.6.6 ม.6.5 ม.6.12 ม.6.11 ม.6.10 ม.6.9 ม.6.15 ม.6.14 ม.6.13
ติดต่อกับเราได้ดังนี้ : -

templatemo icon Tel: 045-361-180 , Fax: 045-361-176

Email: detudom@gmail.com
Website: www.detudom.ac.th
Facebook: ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเดชอุดม

Copyright : โรงเรียนเดชอุดม | Designed by ทีมเทคโนโลยี เดชอุดม